Przedszkole Happy Kids' Academy w Zielonkach

We don’t teach English.
We speak English!

Kasia – bilingual teacher

Teacher

Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie ukończyłam pedagogikę  społeczno-opiekuńczą oraz na Krakowskiej Akademii, gdzie ukończyłam pedagogikę wczesnoszkolną z językiem angielskim oraz pedagogikę inkluzywną. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkole oraz w przedszkolach samorządowych i prywatnych, pełniąc funkcję wychowawcy oraz nauczyciela języka angielskiego.

Jestem osobą pełną optymizmu, pasji i chęci do działania, staram się, aby dzieci,  którymi pracuję stworzyły grupę przyjaciół, aby przychodziły do przedszkola z uśmiechem i czuły się tam swobodnie.

Praca z dziećmi jest dla mnie wyzwaniem, ale też źródłem satysfakcji i radości. W pracy z podopiecznymi ważne są dla mnie słowa Janusza Korczaka:

"Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania"