Przedszkole Happy Kids' Academy w Zielonkach

Plan dnia

Codziennie minimum 3,5 godziny pomiędzy godziną 10:00-16:00 prowadzone są zajęcia oraz aktywności w języku angielskim w ramach edukacji dwujęzycznej. W tym czasie nauczyciel komunikuje się z dziećmi w języku angielskim, organizuje zajęcia, zadaje pytania, wydaje polecenia, przekazuje proste informacje wyłącznie w tym języku.

Najlepsza Edukacja
Przedszkolna

Jesteśmy placówką kształcącą dzieci zgodnie z najwyższymi standardami wykorzystującą nowatorską metodę edukacji dwujęzycznej (Partial Immersion). W pracy z dziećmi stosujemy program z elementami projektów STEM (Science, Technology, Engineering, Maths).

Naszą kadrę stanowią nauczyciele pasjonaci posiadających wykształcenie z zakresu edukacji przedszkolnej, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Dodatkowo współpracujemy z lektorami języka angielskiego specjalizującymi się w nauczaniu najmłodszych oraz z native speakers. Wspierają nas także: logopeda, pedagog i ratownik medyczny. Nad jakością zajęć czuwa dyrektor metodyczny (nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego) mający doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zapraszamy na spotkania z dyrektorem zarządzającym w celu osobistego przybliżenia wartości jakimi kieruje się nasza placówka.

Zapisz dziecko