Przedszkole Happy Kids' Academy w Zielonkach

We don’t teach English.
We speak English!

Opłaty


W ramach comiesięcznego czesnego zapewniamy dzieciom:

  • codzienne zajęcia dwujęzyczne w języku angielskim i polskim,

  • opiekę nauczycieli dwujęzycznych,

  • gry i zabawy ruchowe sport and fun,

  • warsztaty artystyczne arts and crafts,

  • warsztaty STEM,

  • zajęcia muzyczne Let’s sing and play,

  • zajęcia i warsztaty psychologiczne,

  • taniec,

  • logopedia.

Czesne

 

Czesne za  grupę dwujęzyczną wynosi  850 zł miesięcznie i  wpłacane jest  przez Rodziców przez 12 miesięcy.

Wpisowe 

 

Wpisowe do przedszkola – 700 PLN  wpłacane przez Rodziców jednorazowo.

Jest to opłata bezzwrotna pobierana przy zapisie dziecka, która prosimy wpłacić do 7 dni po podpisaniu umowy.

Posiłki

 

Opłata za dzienne wyżywienie wynosi 16 PLN.

Posiłki jakie proponujemy dzieciom to śniadanie, II śniadanie / snack , obiad i podwieczorek, owoce.

Rozliczenie opłaty za wyżywienie następuje na koniec miesiąca kalendarzowego. Wszystkie nieobecności dziecka zgłoszone  w terminie odliczane są od opłaty za kolejny miesiąc.

Płatne wraz z opłata za czesne.

Opłaty dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe:

Opłaty za zajęcia dodatkowe są ustalane z Rodzicami  w zależności od wyboru zajęć i ilości chętnych.

Opłaty dodatkowe:

Podręczniki, teatrzyki, warsztaty, wyjazdy, wycieczki poza przedszkole: do kina, teatru, muzeum, zoo etc.

Najlepsza Edukacja
Przedszkolna

Jesteśmy placówką kształcącą dzieci zgodnie z najwyższymi standardami wykorzystującą nowatorską metodę edukacji dwujęzycznej (Partial Immersion). W pracy z dziećmi stosujemy program z elementami projektów STEM (Science, Technology, Engineering, Maths).

Naszą kadrę stanowią nauczyciele pasjonaci posiadających wykształcenie z zakresu edukacji przedszkolnej, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Dodatkowo współpracujemy z lektorami języka angielskiego specjalizującymi się w nauczaniu najmłodszych oraz z native speakers. Wspierają nas także: logopeda, pedagog i ratownik medyczny. Nad jakością zajęć czuwa dyrektor metodyczny (nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego) mający doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zapraszamy na spotkania z dyrektorem zarządzającym w celu osobistego przybliżenia wartości jakimi kieruje się nasza placówka.

Zapisz dziecko