STATUT
Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola
„HAPPY KIDS’ ACADEMY”

Rozdział 8

Przyjmowanie dzieci do przedszkola


§ 31

 1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci ( także niepełnosprawne)  od początku roku szkolnego w którym kończą trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko osiągnie wiek siedmiu lat.
   
 2. O przyjęciu dziecka niepełnosprawnego decyduje dyrektor zarządzający po konsultacji z dyrektorem przedszkola i nauczycielami
   
 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

§ 32

 1. Do Przedszkola w pierwszym roku funkcjonowania przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gmin:
  Wielka Wieś, Zielonki oraz Michałowice.
   
 2. Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do Przedszkola, określa organ prowadzący w pierwszym roku zgodnie z zapisami projektu unijnego.
   
 3. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.
   
 4. Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.  
   
 5. O przyjęciu dziecka do Przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor po konsultacji z  organem prowadzącym

Dowiedz się więcej

Kontakt

tel. +48 660 599 633

Adres

ul. Spacerowa 35,  32-087 Zielonki

 

Wskazówki dojazdu: Dojazd z centrum Zielonek ul. Galicyjską,
dalej ul. Do Cegielni, a następnie w prawo
ul. Spacerową prawie do końca,
po prawej stronie parking i szary budynek (budynek przedszkola).