STATUT
Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola
„HAPPY KIDS’ ACADEMY”

Rozdział 5

Zasady odpłatności za przedszkole


§ 19

 1. Działalność przedszkola w pierwszym roku funkcjonowania tj. do dnia 31 lipca 2019  finansowana jest w 85%w ramach projektu z funduszy europejskich oraz w 15% przez rodziców w formie stałej opłaty opłacanej przez 12 mies. Od 1 sierpnia 2019 finansowane  przedszkola  zgodnie z  zapisami ustawy  o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 (Dz. U. z 2017 poz. 2203 z późn. zm.)  w oparciu o dotację i opłaty rodziców w formie czesnego. Dopuszcza się możliwość sponsorowania działalności przedszkola przez firmy lub osoby prywatne.
 2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ich edukację i opiekę, zajęcia dodatkowe oraz korzystanie z wyżywienia ustala organ prowadzący. O zmianach w zasadach naliczania i wysokościach opłat rodzice są informowani na bieżąco. Zmiany te wymagają podpisania aneksu do umowy o korzystanie z usług przedszkola.
 3. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 4. W miesiącach wakacyjnych opłata jest taka sama jak w pozostałe miesiące.
 5. Opłata za pobyt dziecka pobierana jest z góry do 5 każdego miesiąca.

 

§ 20

 1. Przedszkole zapewnia w ciągu dnia 3 posiłki (śniadanie, obiad - zupa, II danie, podwieczorek).
 2. Usługi i wyżywienie są świadczone odpłatnie. Rodzice zgłaszają chęć korzystania z nich podpisując umowę.
 3. Za jakość i ilość świadczeń żywieniowych odpowiada tylko i wyłącznie firma cateringowa.
 4. Dzienna stawka żywieniowa dziecka jest ustalana przez Właściciela w oparciu o ofertę firmy cateringowej.
   

Dowiedz się więcej

Kontakt

tel. +48 660 599 633

Adres

ul. Spacerowa 35,  32-087 Zielonki

 

Wskazówki dojazdu: Dojazd z centrum Zielonek ul. Galicyjską,
dalej ul. Do Cegielni, a następnie w prawo
ul. Spacerową prawie do końca,
po prawej stronie parking i szary budynek (budynek przedszkola).